PSYCHIC READING

Een lezing van de aura en chakra’s
De aura om ons heen is een beschermend energieveld en het is een weerspiegeling van hoe je functioneert. Binnen deze aura zijn energiecentra; de chakra’s. De aura en de chakra’s kunnen ons heel veel informatie verschaffen over onze lichamelijke, emotionele, geestelijke en spirituele toestand. Tijdens een reading geef ik eerst een globaal overzicht van de energie waaruit je aura bestaat. Daarna geef ik specifieke informatie, die te zien is in de zeven chakra’s. Ieder chakra bevat informatie over een bepaald aspect van je wezen.

De informatie die aanwezig is, kan bestaan uit:

Het is mogelijk vragen te stellen tijdens en na de reading.
Ook vragen over relaties, privé en werk situaties.
Een reading duurt ongeveer 90 minuten en kost 80 euro.
Een adviesreading voor speciale vragen kost 50 euro per uur.
Zet je vragen zo duidelijk mogelijk op papier, hoe duidelijker je vraag, hoe duidelijker de antwoorden.

Opname van de reading is mogelijk, neem dan je eigen mobiele telefoon mee.

Helend

Wanneer je er voor open staat, is een reading altijd helend. Wanneer er lange tijd een storing bestaat in je energielichaam krijgt dat gevolgen in je dagelijks leven. Dat kan zich lichamelijk en/of geestelijk uiten.

Hierdoor kunnen allerlei problemen ontstaan, emotionele, mentale en/of spirituele. Door het energieveld in evenwicht te brengen ontstaat er de mogelijkheid om de oorzaak te voelen en zo veranderingsprocessen op gang te brengen. Tijdens de reading “kijk”ik naar de storingen en de oorzaken en de mogelijkheden voor een veranderingsproces. Aan de hand daarvan kunnen we dan samen verder kijken en eventuele verdere begeleiding bespreken.

De mogelijkheden zijn:

Wie is Andrea Groen

Mijn bezigheden

 

   = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

 

INTUITIEVE BEELDVORMING

Je bewustwordingsproces
zichtbaar en openbaar maken

Je belevingen vormgeven
d.m.v. kreativiteit

Algemene uitleg

Ieder mens is uniek, ieder mens is kreatief

Kreativiteit heb je en het ontwikkelen ervan
is nodig om dat, wat je vorm wilt geven,
een eigen gezicht te geven.
Voor alles wat je vorm geeft is dit essentieel,
of dat nu schilderen is of spreken in het
openbaar, of dat nu schrijven is of het
begeleiden van mensen.
Kreativiteit heeft alles met emoties en gevoelens te maken.
Hoe meer kreatieve mogelijkheden je kent
en hebt ontwikkeld, hoe gemakkelijker
je vorm kunt geven aan deze gevoelens.

Mijn manier van werken

Eerst ben ik ruim 20 jaar bezig geweest
mijn eigen processen te verbeelden.
Dit heeft mij veel voldoening gegeven;
voor mij te zien wat er van binnen speelde.
De volgende 10 jaar is er een veel spirituelere
manier van werken bijgekomen.
Niet alleen het zien maar ook het bewust beleven
van wat er speelt, het voelen en soms herbeleven
van wat vorm krijgt.
Het beleven van het moment van maken,
de voldoening van het moment en daarin
het er kunnen laten zijn.
Hierin heb ik fantastische momenten
van inzicht en loslaten kunnen beleven.

Ik ga er vanuit dat iedereen zijn eigen
unieke mogelijkheden heeft dus geef ik
aan kursisten alle vrijheid in het hoe en wat.
Mijn persoonlijke begeleiding, in de vorm
van stimuleren en inzicht geven in het proces,
is voor mij zeer belangrijk en zal veelvuldig voorkomen.

Er wordt één dag per maand gewerkt.
Ik hoop dat daardoor je kreativiteit zo gestimuleerd is
dat je de tijd daar tussenin zelf bezig blijft zodat
de kursusdag meer effekt sorteert.

Hoe wordt er gewerkt

Voor we met materiaal aan de gang gaan
roepen we een zelf gekozen emotie op.
Vanuit deze beleving gaan we werken.
Het is de bedoeling dat deze beleving in de
momenten van bezig zijn wordt verwerkt.
Het gaat om het bevrijdende gevoel in het moment.

De materiaalmogelijkheden zijn:

1) het werken met pastelkrijt op grote vellen papier
2) het bezig zijn met verschillende druktechnieken
3) het werken met boetseerklei
4) vormen maken van gasbeton en/of mergel
5) schilderen op grote doeken (zelf eenvoudig gemaakt van latten, bespannen met katoen of ander materiaal)
6) het maken van een houtsnede
7) het maken van een indianenschild
8) andere mogelijkheden

Voor wie is dit

Natuurlijk zijn deze kursussen voor iedereen,
maar ik richt me speciaal op 2 groepen:
1) mensen van 30 tot 45 jaar
2) mensen boven de 45 jaar (50 plussers enz)

Praktische gegevens en kosten

De kursus bestaat uit een serie van 6 dagen,
één dag per maand.
Deze dagen werken we
's morgens van 10.00 tot 13.00 uur en
's middags van 14.00 tot 17.00 uur.

Er zullen tussen de 8 en 12 kursisten zijn.

De kosten voor deze 6 dagen,
exclusief materialen zijn Euro 330, -
inclusief koffie en thee.

De plaats is gewoonlijk Hoorn,
data en de lokatie worden nog bepaald.

 

   = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

 

2 JARIGE OPLEIDING PRACTISCHE INTUÏTIE

Een compacte cursus van 2 jaar (2 x 10 dagen) over het praktisch gebruiken van je intuïtie in deze tijd. 10 jaar geleden gaf ik voor de laatste keer een intuïtieve opleiding. Doordat er de laatste jaren zoveel veranderingen plaatsvinden, is er een heel andere manier nodig van het omgaan met je intuïtie. Deze nieuwe tijd kenmerkt zich door andere uitdagingen en problemen en vraagt daarom ook om andere oplossingen en een andere aanpak. Deze intuïtieve opleiding duurt 2 jaar en leert je per opleidingsdag direct praktische en bruikbare intuïtieve vaardigheden.

Het eerste jaar onderzoek je je intuïtieve potentie en ontdek je wat er voor zorgt dat je die potentie niet gebruikt en ontwikkelt. Hierdoor zul je op een heel praktische manier meer gebruik gaan maken van helder zien, horen en weten. Je ontwikkelt een innerlijk kompas, waardoor je beter je koers kunt bepalen en de voor jouw juiste keuzen kunt maken in je leven. Je leert ook onderscheid te maken tussen, verwarring, onzin, weerstand en dat wat er echt toe doet en zuiver is.

In het tweede jaar ontdek je je sterkste en specifieke kwaliteiten op intuïtief gebied door allerlei oefeningen op je medecursisten toe te passen. Je leert welke intuïties kloppen en welke niet door de confrontatie met de anderen. Zo vergroot je je intuïtieve zelfvertrouwen. Dit tweede jaar is ook erg belangrijk omdat je leert hoe verschillend mensen zijn, door objectief te kijken vanuit een grote betrokkenheid. Je onderscheidingsvermogen leert je onderscheid te maken tussen je eigen energie, kwaliteiten, beperkingen, inzichten, doelen & die van anderen. Daardoor leer je jezelf veel beter kennen en ga je de ander helderder waarnemen.

Werkvormen
Visualisaties
Leren luisteren naar intuïtieve signalen en ze op waarde schatten
Toevalligheden herkennen en benutten
Nieuwsgierigheid ontwikkelen
Zelfreflectie
Je bewust worden van je eigen beweegredenen
Beperkende en bekrachtigende patronen herkennen
Veranderingen in de wereld om je heen volgen en er patronen in ontdekken
Oude sjamanistische vaardigheden
Op een creatieve en speelse manier omgaan met je intuïtie

Praktisch
Wanneer: de cursus begint in september 2009
Waar: Hoorn (adres wordt nog bekeken)
Tijd: van 10:00 – 17:00
Kosten: 75,- per dag incl. koffie, thee en lesmateriaal

Je krijgt informatie, oefeningen en theorie op papier en maakt zelf aantekeningen zodat je aan het eind van de cursus alles als naslagwerk kunt bewaren.