Oefening 7

Zoals we over de hele wereld communicatielijnen hebben gemaakt, zo zijn er ook op energieniveau allerlei communicatie koorden tussen mensen. Als je contact maakt met iemand, ontstaat een energie verbinding. Via die verbinding stroomt de energie die om de woorden en uiterlijke signalen heen hangt, zoals gevoelens en emotie, onbewuste impulsen, enz. We zijn ons zelden bewust van de aanwezigheid van deze koorden. Energiekoorden zouden over het algemeen tijdelijk moeten zijn. De meeste koorden werken zowel op de zender als op de ontvanger, beperkend. Er zijn echter ook positieve energielijnen. De realiteit is echter dat het makkelijker is positieve koorden los te maken en te weigeren dan negatieve koorden. Het kan heel verhelderend zijn om je bewust te worden van de koorden die tussen jouw en anderen bestaan. Je ervan bewust worden- en daarna opnieuw kiezen- kan je communicatie in kwaliteit doen toenemen. Ook als ik naar relatie kijk, komen er soms nergielijnen aan de orde. Over het algemeen zijn koorden beperkend voor je eigen energie. Negatieve koorden komen binnen op plaatsen waar je niet genoeg van jezelf houdt en waar je niet bij jezelf kunt blijven. Positieve koorden kun je alleen uitzenden naar en toelaten in gebieden waar je zelfliefde ervaart.je kunt besluiten de energiekoorden los te maken. Je beschermt je tegen nieuwe koorden door je zelfliefde te vergroten en jezelf te beschermen (ook onderscheidingssymbool). Bewustzijn is de beste bescherming.

Doe de basis oefeningen. Goed gronden en beschermen. Stel je nu voor dat er een persoon voor je staat, neem een persoon waar je normaal mee om gaat. Kijk naar alle energie die tussen jullie is. Kijk of er duidelijke energielijnen lopen van jouw naar die ander en andersom. Stel je alle energie die niet van jouw is en de negatieve koorden voor als zwarte lijnen en plekken- waar zie je ze?. Zet een doos voor je en laat al het zwart in die doos stromen, ga net zolang door tot je helemaal schoon bent. Vul je na het loslaten van welke energie dan ook, altijd op met nieuwe schone energie. Zet je kruin chakra open en laat die helemaal vollopen met gouden energie

Je kunt soms schrikken van de hoeveelheid negatieve energie van iemand, een teken dat je onbewust veel van die koorden toelaat. Bescherm je beter en wees je bewust van wat anderen met je doen. Ga er van uit dat het onbewust gebeurt. Degene die er verandering in kan brengen ben jij. Wanneer jij het niet meer toelaat zal die ander daarop gaan reageren. Zo zal je relatie helder en duidelijk worden en kan er een grote verbetering optreden. En soms zie en voel ook dat het beter is zo iemand uit de weg te gaan. Maar probeer eerst herderheid te bewerkstelligen. Daar leer je heel veel van, dan zul je het bij anderen eerder ervaren en kunnen kiezen of je dit wel wilt.

Terug